Wozy międzynawowe elektryczne zasilane z sieci 380 – 400V