WÓZKI SZYNOWE do transportu wewnętrznego

wózki szynowe międzynawowe do transportuMiędzynawowe wózki szynowe to optymalne środki transportu wewnętrznego ładunków ciężkich, wielkogabarytowych i nietypowych

Wózki torowe są niezastąpione przy transporcie w linii prostej z punktu „A” do punktu „B” np. pomiędzy 2-ma nawami / halami wyposażonymi w suwnice bądź przy transporcie wielkogabarytowym z hali na zewnątrz i z powrotem.

Wózki międzynaowowe stosowane są wszędzie tam gdzie wielkość ładunku nie pozwala na zastosowanie innego środka transportu np. wózka widłowego z uwagi na brak miejsca lub nieekonomiczność.

Zakres nośności obejmuje wózki szynowe o udźwigu od 10 t do 250 ton.

 

transportowy wóz szynowy zasilany akumulatorowoWielkość (długość i szerokość) platformy nośnej oraz jej wysokość każdorazowo dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Wózki szynowe napędzane są silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii trakcyjnej lub z sieci energetycznej, bądź też wyposażone są w napęd pneumatyczny – zasilane sprężonym powietrzem.
Wózki torowe bez napędu – platformy szynowe mogą być ciągnięte przez inny pojazd lub wciągarkę linową

 

WÓZKI SZYNOWE AKUMULATOROWE:

Międzynawowy wózek szynowy akumulatorowy posiada silnik elektryczny zasilany z baterii trakcyjnej 48V lub 80V.
Jedno ładowanie baterii wystarcza zwykle na tydzień pracy wózka. W przypadku większej intensywności pracy stosuje się 2 baterie w systemie rotacyjnym: podczas gdy jedna bateria pracuje w wózku druga jest ładowana.
W przypadku jednej baterii prostownik jest zintegrowany an wózku. W układzie 2-ch baterii stosuje się prostownik zewnętrzny.

więcej >>> wózki szynowe akumulatorowe

MIĘDZYNAWOWE WOZY SZYNOWE zasilane z sieci energetycznej:

Wózek natorowy zasilany sieciowo wyposażony jest w automatyczny zwijak kabla sieciowego.
Kabel zagłębiony jest w specjalnym rowku co zabezpiecza przed jego uszkodzeniem przez inne pojazdy poruszające się po hali oraz zapobiega przypadkowemu zahaczeniu przez pracowników lub inne pojazdy poruszające się po torze przejazdu.

więcej>>> elektryczne wózki torowe

 

WÓZKI SZYNOWE PNEUMATYCZNE

W strefach zagrożenia wybuchem (np. w malarniach) znajdują zastosowanie wózki szynowe zasilane sprężonym powietrzem.
Ogromną zaletą tego rodzaju napędu jest całkowity brak modułów elektrycznych w wózku co całkowicie eliminuje możliwość ryzyko wybuchu na skutek wystąpienia iskry w układzie napędowym wózka.
Z uwagi na niską ceną zakupu i dostępność sprężonego powietrza wózki pneumatyczne często wykorzystywane są jako zwykłe wozy międzynawowe.
Przewód zasilający w sprężone powietrze zwijany jest samoczynnie na zwijaku i rozwijany podczas jazdy wózka.
Jakkolwiek wózki szynowe pneumatyczne są niezastąpione w strefach zagrożenia wybuchem to coraz częściej stosuje się je w innych aplikacjach wszędzie tam gdzie dostępne jest sprężone powietrze. Inną zaletą tego rodzaju napędu jest także całkowita ekologiczność i niskie koszty eksploatacji.

więcej>>> wózki szynowe pneumatyczne

 

PLATFORMY SZYNOWE bez napędu własnego

Nośność tego rodzaju wózków szynowych to 10 – 350 ton
Wymiary dowolne – dopasowane do potrzeb aplikacji
Napędzane ręcznie (siłą mięśni) lub ciągników, np.ciągnikami dyszlowymi MasterMover