PLATFORMY SZYNOWE BEZ NAPĘDY WŁASNEGO

Nośność do 350 ton

Wymiary dopasowane indywidualnie

Wprawiane w ruch za pomocą:

– ciągnika (lokomotywy)

– wciągarki linowej
– opcjonalny hamulec ręczny

Platforma szynowa stosowana jest w przemyśle ciężkim do transportu wewnętrznego maszyn i komponentów
oraz w transporcie technologicznym np. jako wózki transferowe do komór śrutowniczych

Wraz z platformą dostarczamy komplet dokumentacji techniczno-ruchowej obejmujący
Deklarację Zgodności („CE”) z normami bezpieczeństwa UE
W roli ciągnika (lokomotywki) optymalnie sprawdzają się ciągniki przemysłowe MasterMover:

W takiej sytuacji można użyć jednego ciągnika do obsługi wielu wózków szynowycyh