Platformy transportowe

Platformy transportowe to urządzenia do transportu wewnątrzzakładowego ładunków ciężkich i ponad-gabarytowych o wadze od 10 do 150 ton

Platformy transportowe sterowane zdalnie lub z kabiną operatora posiadają tradycyjny układ kołowy, dzięki czemu poruszają się po całym obszarze zakładu gdyż nie są one ograniczone torowiskiem.

W zależności od ilości osi skrętnych i rodzaju trakcji możliwe są następujące warianty rozwiązań:

  • platformy transportowe 2-kierunkowe / z jedną osią skrętną
  • platformy transportowe 2-kierunkowe / z dwoma osiami skrętnymi, ze zredukowanym promieniem skrętu
  • platformy transportowe wielokierunkowe / z wszystkimi osiami skrętynymi i trakcją pod dowolnym kątem (tzw. „krab”) w tym obrót w miejscu

Platformy transportowe posiadają zintegrowany napęd elektryczny zasilany z akumulatora trakcyjnego. Prostownik do ładowania baterii może być wbudowany lub oddzielny

Zastosowanie silników prądu przemiennego (AC), pozbawionych wymiennych szczotek i komutatora czyni te urządzenia całkowicie bezobsługowe w stosunku do silników prądu stałego (DC)

Ładunek nakładany jest na platformę a następnie zdejmowany poprzez suwnicę, dźwig lub wózek widłowy.

Sterowanie pracą platformy odbywa się zdalnie za pomocą konsoli sterującej przewodowej (tzw. „wędka”) lub coraz częściej bezprzewodowo co znacznie zwiększa elastyczność zastosowania i bezpieczeństwo pracy gdyż operator steruje platformą w miejscu o najlepszej widoczności.

Platformy transportowe znajdują zastosowanie zwłaszcza tam gdzie brak miejsca uniemożliwia zastosowanie wózków widłowych lub ciągników z przyczepą.

Najczęstsze zastosowania to:

  • transport stali, zwłaszcza coili stalowych, blach i profili
  • transport konstrukcji stalowych
  • transport form wtryskowych i tłoczników
  • transport maszyn i urządzeń
  • transport komponentów produkcyjnych